Jelentkezés feltételei

Versenyző lehet minden olyan gépkocsivezető, aki a jogosítványában érvényes C és E kategóriával rendelkezik. Minden gépkocsivezető saját felelősségére versenyez.
Az alkoholmentes állapotot szondával ellenőrzi a versenybíró.

A versenyen induló járművek előírásai

A versenyen induló gépeknek alapvetően az alábbiaknak kell megfelelniük:
- a forgalmi engedélyben szereplő adatok egyezzenek meg a gépkocsi adataival
- feleljenek meg a biztonságos versenyzés feltételeinek
- műszaki állapotuk feleljen meg a versenyen várható igénybevételnek
- rendelkezzenek kötelező felelősségbiztosítással
- feleljenek meg a hatályos közlekedési, környezetvédelmi jogszabályok előírásainak
- a versenyen csak belföldi illetve nemzetközi fuvarozásban résztvevő gépkocsik
indulhatnak. Az ilyen engedéllyel nem rendelkező gépkocsik az OPEN kategóriában
indulhatnak azonos feltételek szerint.
- a versenyfutam alatt személyszállítás TILOS!
- biztonsági öv használata kötelező.

Nevezések elfogadása

A nevezéseket a rendezők által kibocsátott nevezési lapon kell írásban leadni.

Érvénytelen nevezés

Érvénytelen nevezésnek kell nyilvánítani mindazokat a nevezéseket, amelyeket nem hivatalos nevezési lapon adtak le, vagy a versenyző az adott esetben előírt nevezési díjat nem fizette be. A nevezési díjat a rendező szerv határozza meg. A versenyző által befizetett nevezési díj nem kerül visszatérítésre, ha az érintett versenyzőt a szabályok megszegése miatt a versenyből kizárták.

Rajtkötelezettség

A versenyző köteles a nevezési lapon meghatározott időig a depóban jelentkezni. A nevezett versenyző, aki nem tud részt venni a versenyen, köteles megfelelő időben a versenybírót erről tájékoztatni az indokok megadásával. Ha ezt elmulasztja, vagy indoka nem kielégítő, kizárást von maga után.

Zászlójelzések

Kettős zászlójelzés: indító jel
Sárga zászló lengetve: veszély a pályán, sebességet csökkenteni, szükség esetén megállni.
Vízszintesen álló sárga zászló: lassítás
Betartott piros zászló: leállás

   

A tereppálya verseny szabályai

Versenypálya

Meghatározott, kordonnal körülvett területen RAJT-tól indulva előre meghatározott és bemutatott feladatokat hajt végre.

Pontozás, értékelés

A verseny a teljesített időre (másodpercre) kerülpontoásra.
1 másodperc = 1 hibapont.
A kordon érintése kizárást von maga után.
Bólya érintése 10 hibapont.
Feladatok elmulasztása, kihagyása, 30 hibapont.
Versenybírók jelzésének figyelmen kívül hagyása: KIZÁRÁS

Rajt-Cél

Az indításkor megadott zászlójelre a versenyző a rajt-cél asztalon elhelyezett stopper-órát önmaga indítja el, ill. célba éréskor önmaga állítja le. A mért időt az ott tartózkodó ellenőrző, rendezői szervek írják be a nevezési lapra, a versenyző jelenlétében.
Óvásra 1 perc áll rendelkezésre.

Értékelés

A nevezési lapok alapján, pontrendszerben kerül elbírálásra.

Díjazás

Kategóriák

I.  nyerges vontatók
II.  3,5t össztömegig
III.  7,5t össztömegig
IV.  7,5 t össztömeg feletti platós
Külön kerül meghírdetésre, és megfelelő számú jelentkező eseté indítjuk:
V.  Vállalkozói futam
VI.  Női futam

Díjak

Az első helyezettek Korom Kati keramikus művész Szent Kristófot, az utazók védőszentjét ábrázoló, egyedi kézi megmunkálású kerámia kisplasztikáit kapják.
A második és harmadik helyezettek serleget.

   
   

 

A gyorsulási verseny szabályai

Versenypálya

Egyszerre két jármő indul aszfalt pályán.

Rajt-cél

Egyszerre két jármő a rajtbíró kettős zászlójelzésére indul, a célszalag átszakításával érnek célba.  

Gyülekezés

Verseny kezdése előtt fél órával, nevezők ellenőrzése.
MINDEN VERSENYZİ KÖTELES ALKOHOLTESZTNEK ALÁVETNI MAGÁT!
POZITÍV EREDMÉNY ESETÉN NEM INDULHAT A VERSENYEN!
A NEVEZÉSI DÍJ NEM JÁR VISSZA!

Értékelés

Időmérés járművenként, külön stopperórával, rajtzászló jelzésétől a célszalagon való áthaladásig.

Kizárás

A rajtjelzés előtt történő elindulás érvénytelen futamnak minősül az adott jármű részére.

Díjazás

Kategóriák


I. Nyerges vontatók 440 LE-ig
II. Nyerges vontatók 441-480 LE-ig
III. Nyerges vontatók 480 LE felett
IV. Teher gépkocsik 7,5 t össztömeg felett (nem vontatók)
V. Teher gépkocsik 3,5-7,5 t össztömegig (nem vontatók)
VI. Teher gépkocsik 3,5 t -ig (nem vontatók)
Külön kerül meghírdetésre, és megfelelő számú jelentkező eseté indítjuk:
VII.  Vállalkozói futam
VIII.  Női futam

 

 

 
2022  Kamionos találkozó